Wherever I am, the world comes after me.
It offers me its busyness. It does not believe that I do not want it.
Now I understand 
why the old poets of China went so far
and high 
into the mountains, then crept into the pale mist.
"The Old Poets of China" by Mary Oliver

Upcoming Events @ UP Asian Center

Sampakasaan:
Ang Araling Pilipino sa Larangang Pambansa at Pandaigdigang Pagbabago


Ika- 28 hanggang 29 ng Mayo  2013
GT Toyota Asian Cultural Center
Unibersidad ng Pilipinas Diliman


Layunin:     (a) Upang tasahin ang kabuluhan ng Araling Pilipino sa konteksto ng kasalukuyang   pagbabago sa bansa at iba’t-ibang panig ng daigdig; at
                          (b) Matukoy ang mga kaparaanan sa pagpapahusay ng larangan sa pagtuturo, pananaliksik, paglalathala, paglilingkod sa pamamagitan ng pamamahagi ng kaalaman at iba pang anyo ng pagsusumikap na pang-akademiko.

rsvp: 9203535

March 19, 2013 (Tuesday) 2:00-5:00pm
HW 206-207, GT Toyota Hall of Wisdom, Asian Center, University of the Philippines Diliman

A Forum-workshop on Effective Implementation of Republic Act No. 10353: A Collective Endeavor  March 6, 2013, Wednesday 8:30AM- 4:30PM

Benedict Anderson, renowned and distinguished scholar of Southeast Asian studies, will be a guest at a special public forum on Monday, March 11, 2013, 10 a.m. to 11:30 a.m., at the GT-Toyota Asian Center Auditorium, University of the Philippines Diliman.

February 06, 2013, 3:00PM-4:30PM
Seminar Room, GT Toyota Hall of Wisdom,
GT Toyota Asian Cultural Center, UP Diliman